Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Thu Hà AnhKeywords: Luật Hành chính;Bình đẳng giớiIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó trong các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục thông qua việc chỉ ra thực trạng đang diễn ra đối với nhóm người LGBT. Đồng thời phân tích, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này. Từ đó đưa ra các quan điểm của Nhà nước, của xã hội hiện nay và kiến nghị các biện pháp cụ thể về pháp lý và về mặt xã hội cho Việt Nam trong việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống phân biệt đối xử trên cơ sở bản dạng giới và xu hướng tính dục, kiến nghị dự thảo và ban hành Luật phòng chống phân biệt đối xử trong đó có phòn…

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler

Title: Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI CouplerAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical couplers;Fano resonance;CRIT;CREA FDTD;BPMIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Computer SystemsSeries/Report no.: ;Volume 04– Issue 05, May, 2017Abstract: We present a study of coupled resonator induced transparency (CRIT) and of coupled resonator induced absorption (CRIA) using only one 4x4 multimode interference coupler and two microring resonators. The structure has advantages of compactness, ease of fabrication on the same chip and no crossover. Our analysis shows that sharp Fano resonance,Description: p. 95-97URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60464ISSN: 2394-1065Appears in Collections:IS - Papers

DEVELOPMENT OF PAM-4 SIGNALING FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING, SUPERCOMPUTERS AND DATA CENTER SYSTEMS

Title: DEVELOPMENT OF PAM-4 SIGNALING FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING, SUPERCOMPUTERS AND DATA CENTER SYSTEMSAuthors: Le, Duy Tien
Ngoc-Minh Nguyen, Ngoc Minh
Le, Trung ThanhKeywords: data center;high performance computing;optical interconnect;supercomputerIssue Date: 2017Publisher: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGSeries/Report no.: ;Số 01 (CS.01) 2017Abstract: We propose a new scheme for multilevel pulse amplitude modulation (PAM-4) signaling for optical interconnects and data center networks. Our approach is to use only one 4x4 multimode interference (MMI) structure with two phase shifters in push-pull configuration. An extreme high bandwidth and compact footprint can be achieved. The whole device is designed using the existing VLSI technology.Description: p. 34-38URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60465Appears in Collections:IS - Papers

Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Hoàng, Đức TrungKeywords: Luật cán bộ viên chức;Trách nhiệm pháp lý của viên chứcIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy đ…

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Phạm, Linh ChiKeywords: Luật Hành chính;Bảo vệ người tố cáo tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.Description: 91 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60104Appears in Collections:LAW - Master Theses

Water Quality of Havsa Stream Basin Creeks (Thrace Region, Turkey)

Title: Water Quality of Havsa Stream Basin Creeks (Thrace Region, Turkey)Other Titles: Chất lượng nước của lưu vực đầm lầy Havsa (Vùng Thrace, Thổ Nhĩ Kỳ)Authors: Tokatlı, CemKeywords: Süloğlu;Hasköy;Aşağıova;Havsa;Kuleli;Anadere;Creeks;Water QualityIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: Havsa Stream is located on north – west part of Marmara Region and it is one of the most important branches of Ergene River. As many aquatic habitat Havsa Stream is also under effect of an intensive agricultural pressure. In this study, water quality of Süloğlu, Hasköy, Aşağıova, Havsa, Kuleli and Anadere Creeks that are the significant components of Havsa Steam Basin were investigated. Water samples were collected in spring season of 2016 and total of 13 water quality parameters (pH, conductivity, TDS, salinity, turbidity, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, biological oxygen demand, total carbon, total inorganic carbon and total organic carbon) were…

Tính mùa vụ và giải pháp marketing cho phát triển bền vững du lịch biển Đồ Sơn

Title: Tính mùa vụ và giải pháp marketing cho phát triển bền vững du lịch biển Đồ SơnOther Titles: Seasonality and Marketing Solutions for Sustainable Development of Do Son Coastal TourismAuthors: Vũ, Trí Dũng
Phạm, Thị Kim ThanhKeywords: Marketing du lịch;tính mùa vụ;dịch vụ du lịch;Đồ SơnIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Du lịch biển là lĩnh vực kinh tế có vị trí quan trọng ở Việt Nam. Do chịu sự ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa có một mùa đông lạnh, nên hoạt động du lịch biển ở các tỉnh phía Bắc thường mang tính mùa vụ và gặp phải những khó khăn đáng kể so với các tỉnh phía Nam. Tính mùa vụ của hoạt động du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các những nhà quản lý và kinh doanh du lịch cũng như các nhà khoa học. Việc nghiên cứu làm rõ về bản chất, nguyên nhân hình thành, hướng tác động cũng như các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi của tính mùa vụ tới hoạt động …

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệAuthors: Nguyễn, Hữu QuânKeywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũngIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa ánAuthors: Nguyễn, Thị Thanh PhươngKeywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 115 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Multi-level sales management in Vietnam

Title: Multi-level sales management in VietnamAuthors: Cao, Xuan NhatKeywords: Multi-level;sales management;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Research aims and tasks: - Showing correctness, legality and development potential of multi-level sales in the current situation in Vietnam. - Finding out difficulties in managing this new kind of business for Vietnam - Giving management suggestions so that business activities can run effectively and exploit its positive sides. Topic’s structure: Except preface, conclusion, list of supplementary documents, main contents of the topic are divided into 3 chapters: - Chapter 1 : general introduction about multi- level sales - Chapter 2 : situation of multi-level sales in Vietnam - Chapter 3 : Some management suggestions Research achievements: - Finding a comprehensive and good look on theis new kind of business in Vietnam - Analysing, evaluating and showing the situation of multi- level sales in Vietnam now - Suggesting and…

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Title: Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triểnAuthors: Bùi, Khắc LinhKeywords: sáng tạo;thực trạng;giải pháp;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Mục đích của đề tài nhằm làm rõ một số phạm trù khái niệm và vai trò của ngành công nghiệp sáng tạo đối với sự phát triển nền kinh tế thế giới, đồng thời phân tích lượng hóa vai trò của các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và định vị năng lực sáng tạo cho Việt Nam với 5 quốc gia trong khu vực qua bộ số liệu tổng hợp. Qua đó, một số giải pháp được đề xuất để thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam với hiệu quả tối ưu nhất.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12946Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)
Bài đăng tạp chí (LIC)