Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁCAuthors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, Tiêu chuẩn kỹ thuật này cũng qui định khuôn dạng lưu trữ dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý các t…

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 3D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU)

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 3D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU)Authors: Viện Công nghệ Thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình tạo lập dữ liệu số 3D diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa 3D. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu số 3D cho tổ chức, doanh nghiệp, viện bảo tàng,… để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11762Appears in Collections:ITI - Papers

Hoạt động điều tra tội phạm về trật tự xã hội của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân

Title: Hoạt động điều tra tội phạm về trật tự xã hội của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân (trên cơ sơ ̉ nghiên cư ́ u thư ̣ c tiễ n ơ ̉ Ha ̀ Ti ̃ nh )Authors: Dương, Thị Phương Nam
Nguyễn, Tất ViễnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Hoạt động điều tra;Tội phạm;Công an nhân dânIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5599Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

Title: Tội môi giới mại dâm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Authors: Vũ, Thị Hồng Hạnh
Trịnh, Tiến ViệtKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội môi giới mại dâmIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 7 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5588Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Vấn đề nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Title: Vấn đề nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ XXAuthors: Đặng, Thị Vân ChiKeywords: Việt Nam học;Nữ quyền;Thế kỷ 20;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 10 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21523Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ và tác động của nó đối với sự phát triển của Việt Nam

Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ và tác động của nó đối với sự phát triển của Việt NamAuthors: Nguyễn, Thiết SơnKeywords: Việt Nam học;Kinh tế;Hợp tác kinh tế;Việt Nam;MỹIssue Date: 2004Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 12 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23788Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Dương, Văn Thịnh , người hướng dẫn
Đồng, Văn ThuKeywords: Tôn giáo học;Phật giáo;Đời sống xã hội;Đạo đức Phật giáoIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu, khảo cứu nội dung của đạo đức Phật giáo để rút ra những giá trị tích cực. Phân tích, đánh giá những tác động của đạo đức Phật giáo đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam. Nêu một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực, khắc p (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35843Appears in Collections:USSH - Master Theses

Tư tưởng bản thể luận trong triết học Phật giáo ( Quan Kinh Viên giác) : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Tư tưởng bản thể luận trong triết học Phật giáo ( Quan Kinh Viên giác) : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Nguyễn, Thúy Vân , người hướng dẫn
Đinh, Quang HổKeywords: Tôn giáo học;Tư tưởng bản thể luận;Phật giáo;Quan Kinh viên giácIssue Date: 2012Publisher: Đại học KHXH&NVAbstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khảo sát một số quan niệm cơ bản trong lịch sử triết học về bản thể luận. Trình bày những tư tưởng về bản thể luận trong triết học Phật Giáo nói chung. Phân tích quan niệm về bản thể luận của triết học Phật giáo thể hiện qua Kinh Viên giác. Đánh giá ý nghĩ (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35835Appears in Collections:USSH - Master Theses

Luân lý Phật học qua cái nhìn nhân quả

Title: Luân lý Phật học qua cái nhìn nhân quảAuthors: Chí AnhKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2012. TNS07729URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55244Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Suy nghĩ về hai chữ Hạnh phúc

Title: Suy nghĩ về hai chữ Hạnh phúcAuthors: Lê, ĐànKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 2/2012 ; 2 tr. ; TNS07697URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55176Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính

Title: Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tínhAuthors: Trần, Đức CôngKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Phật tính hay giác ngộ là sự an vui, rỗng rang, vô ngữ, nhất thể và niền vui toàn thế, vĩnh viễn, toàn khắp. Viễn cảnh đạt đến toàn giác đối với đa số đều là rất xa lạ và khó hiểuDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 7 tr. TNS085URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58470Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến ái

Title: Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến áiAuthors: Phạm, Ngọc HiềnKeywords: Thuyết luân hồi;Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Từ thời cổ đại, hầu hết các dân tộc trên thế giới đều tin rằng có sự tồn tại, tái sinh của con người sau khi chết.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 7. Năm 2005. 2 tr. TNS086URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58471Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam thực trạng và giải pháp: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

Title: Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam thực trạng và giải pháp: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Vũ, Minh Giang , người hướng dẫn
Bùi, Thị PhươngIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53149

Không gian văn hóa làng Tam Á: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Không gian văn hóa làng Tam Á: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Nguyễn, Thị Huế, người hướng dẫn
Hà, Thị LoanKeywords: Việt Nam học;Không gian văn hóa;Văn hóa làngIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53152Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

An experimental investigation on rate sensitivity of fracture-mechanical characteristics in 304 austenitic stainless steel under bending deformation

Title: An experimental investigation on rate sensitivity of fracture-mechanical characteristics in 304 austenitic stainless steel under bending deformationAuthors: Pham, Thi Hang
IWAMOTO, TakeshiKeywords: Stainless steel;Austenitic transformations;Bending deformation;Fracture characteristics;Rate sensitivity;Three-point bending testIssue Date: 2015Publisher: Iron and Steel Institute of JapanCitation: ScopusAbstract: It is considered that the martensitic transformation in austenitic stainless steel is responsible for its high fracture toughness. A mechanism for fracture mechanical characteristics in the steel at higher rate of deformation might become quite complicated because a quick temperature rise may suppress the martensitic transformation as well as thermal softening. An investigation on fracture-mechanical characteristics of austenitic stainless steel at the higher rate and its rate sensitivity is indispensable. Recently, J-integral of 304 austenitic stainless steel…

Evaluation of the optimal multiplex PCR method for the detection of aspergillus flavus and aspergillus parasiticus on dried peanut

Title: Evaluation of the optimal multiplex PCR method for the detection of aspergillus flavus and aspergillus parasiticus on dried peanutAuthors: Nguyen, Thi HueKeywords: Dried peanut kernels;Multiplex PCR;Culturing method;Aspergillus parasiticus;;Aspergillus flavus;Biomedical engineeringIssue Date: 2015Publisher: Springer VerlagCitation: ScopusAbstract: Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus areq the common aflatoxin producing species that usually infect onq foodstuff in their production line from the field to the storageq place such as peanut, corn, cereal, etc., especially in tropicalq country like Vietnam. Aflatoxins which are considered as derivedq secondary metabolites assigned as a group of mycotoxinsq produced by several species of the Aspergillus spp are potentq hepatotoxins, immunosuppression, carcinogen that lead toq mortality or reducing the productivity of farm animals. Thereq has been a demand for effective method to detect these twoq species on dried …

Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33184 Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự bao gồm những sự kiện và tình tiết khác nhau, mà mỗi sự kiện, tình tiết nói riêng và tổng thể của chúng nói chung, đều phải được nghiên cứu, làm sáng tỏ một cách khách quan đầy đủ toàn diện và chính xác. Nội dung chủ yếu của đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự trước hết là cấu thành tội phạm. Chính cấu thành tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự xác định ranh giới những sự kiện, tình tiết chủ yếu phải chứng minh của vụ án hình sự.
Trong khoa học luật hình sự, cấu thành tội phạm được coi là khái niệm pháp lý của một loại tội phạm, là tổng hợp những dấu hiệu đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Những dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm là những dấu hiệu phản ánh nội dung bốn yếu tố của tội phạm, nhưng không phải tất cả những dấu hiệu đó đều được đưa vào cấu thành tội phạm. Có những dấu hiệu bắt buộc phải có trong tất cả các cấu thành tội p…

Tìm hiểu đời sống người Việt thời xưa qua truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh ở Ba Vì

Hình ảnh
Title: Tìm hiểu đời sống người Việt thời xưa qua truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh ở Ba VìAuthors: Đoàn, Công HoạtKeywords: Lịch sử;Đời sống người Việt;Sơn Tinh;Thủy Tinh;Ba VìIssue Date: 1974Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22704Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang

Hệ thống các khái niệm, các quá trình và các mô hình liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Trình bày cơ sở thực tiễn quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Bắc Giang: trước tiên là tìm hiểu những vấn đề tác động đến hoạt động nghiên cứu – ứng dụng KH&CN của tỉnh; tiếp theo là khái quát về nghiên cứu ứng dụng KH&CN giai đoạn 2001-2006; cuối cùng là xem xét kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN và đề tài dự án, từ đó nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang. Đề xuất một số giải pháp cho việc xác định nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh: đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hình thức chủ động thay vì thu động như hiện nay; lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và được gắn với những đơn vị cụ thể; cải thiện chất lượng của Hội đồng lựa chọn nhiệm vụ KH&CN.
Authors:

Nguyễn, Văn ChứcKeywords:Kết q…

Phê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945

Khái quát về sự phát triển của lý luận phê bình văn học Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Lê Tràng Kiểu – nhà phê bình văn học có khá nhiều đóng góp cho nền phê bình văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám và là thành viên của Văn phái phương Đông. Nghiên cứu quan niệm văn học của Lê Tràng Kiều về chức năng của văn học, thiên chức của nhà văn; tài năng và phong cách của người nghệ sĩ; nội dung và hình thức của tác phẩm; sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Tìm hiểu quan niệm của Lê Tràng Kiều (- người có công đầu tiên khẳng định sự thắng lợi của phong trào thơ Mới) về phê bình văn học, khám phá phong cách độc đáo của nhiều nhà thơ mới và những phương pháp phê bình văn học của Lê Tràng Kiều.
Authors:

Bùi, Thị HợiKeywords:Lê, Tràng Kiều
Nghiên cứu văn học
Phê bình văn học
Văn học Việt NamIssue Date:2008Publisher:Đại học Quốc gia Hà NộiCitation:111 tr. URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17372