Bài đăng

Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự

Title: Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sựAuthors: Lê, Thị Thu HiềnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16425Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn

Title: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễnAuthors: Trần, Xuân HuệKeywords: Hồ sơ điều tra;Luật hình sự;Tòa án;Điều tra bổ sungIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16414Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn

Title: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễnAuthors: Trần, Xuân HuệKeywords: Hồ sơ điều tra;Luật hình sự;Tòa án;Điều tra bổ sungIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16414Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh PhúcAuthors: Lê, Minh TiếnKeywords: Biện pháp quản lý;Cán bộ quản lý;Quản lý giáo dục;Trung học cơ sở;Vĩnh PhúcIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc Gia Hà nộiCitation: 107 tr.Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và cán bộ quản lý trường trung học cơ sở (THCS) nói riêng. Giới thiệu qua về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội và giáo dục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS và thực trạng các biện pháp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS hiện nay. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp: quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS; thực hiện công tác đào tạo , bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác quy hoạch, bố tr…

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Title: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí MinhOther Titles: Management of moral education activity for students at District 12 Continuing Education Center, Ho Chi Minh CityAuthors: Lê, Đức PhongKeywords: Giáo dục đạo đức;Quản lý giáo dục;Giáo dục Thường xuyênIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 116 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14150Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệAuthors: Nguyễn, Hữu QuânKeywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũngIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt NamAuthors: Trương, Thị HạnhKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 119 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)