Bài đăng

Water Quality of Havsa Stream Basin Creeks (Thrace Region, Turkey)

Title: Water Quality of Havsa Stream Basin Creeks (Thrace Region, Turkey)Other Titles: Chất lượng nước của lưu vực đầm lầy Havsa (Vùng Thrace, Thổ Nhĩ Kỳ)Authors: Tokatlı, CemKeywords: Süloğlu;Hasköy;Aşağıova;Havsa;Kuleli;Anadere;Creeks;Water QualityIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: Havsa Stream is located on north – west part of Marmara Region and it is one of the most important branches of Ergene River. As many aquatic habitat Havsa Stream is also under effect of an intensive agricultural pressure. In this study, water quality of Süloğlu, Hasköy, Aşağıova, Havsa, Kuleli and Anadere Creeks that are the significant components of Havsa Steam Basin were investigated. Water samples were collected in spring season of 2016 and total of 13 water quality parameters (pH, conductivity, TDS, salinity, turbidity, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, biological oxygen demand, total carbon, total inorganic carbon and total organic carbon) were…

Tính mùa vụ và giải pháp marketing cho phát triển bền vững du lịch biển Đồ Sơn

Title: Tính mùa vụ và giải pháp marketing cho phát triển bền vững du lịch biển Đồ SơnOther Titles: Seasonality and Marketing Solutions for Sustainable Development of Do Son Coastal TourismAuthors: Vũ, Trí Dũng
Phạm, Thị Kim ThanhKeywords: Marketing du lịch;tính mùa vụ;dịch vụ du lịch;Đồ SơnIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Du lịch biển là lĩnh vực kinh tế có vị trí quan trọng ở Việt Nam. Do chịu sự ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa có một mùa đông lạnh, nên hoạt động du lịch biển ở các tỉnh phía Bắc thường mang tính mùa vụ và gặp phải những khó khăn đáng kể so với các tỉnh phía Nam. Tính mùa vụ của hoạt động du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các những nhà quản lý và kinh doanh du lịch cũng như các nhà khoa học. Việc nghiên cứu làm rõ về bản chất, nguyên nhân hình thành, hướng tác động cũng như các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi của tính mùa vụ tới hoạt động …

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệAuthors: Nguyễn, Hữu QuânKeywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũngIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa ánAuthors: Nguyễn, Thị Thanh PhươngKeywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 115 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Multi-level sales management in Vietnam

Title: Multi-level sales management in VietnamAuthors: Cao, Xuan NhatKeywords: Multi-level;sales management;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Research aims and tasks: - Showing correctness, legality and development potential of multi-level sales in the current situation in Vietnam. - Finding out difficulties in managing this new kind of business for Vietnam - Giving management suggestions so that business activities can run effectively and exploit its positive sides. Topic’s structure: Except preface, conclusion, list of supplementary documents, main contents of the topic are divided into 3 chapters: - Chapter 1 : general introduction about multi- level sales - Chapter 2 : situation of multi-level sales in Vietnam - Chapter 3 : Some management suggestions Research achievements: - Finding a comprehensive and good look on theis new kind of business in Vietnam - Analysing, evaluating and showing the situation of multi- level sales in Vietnam now - Suggesting and…

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Title: Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triểnAuthors: Bùi, Khắc LinhKeywords: sáng tạo;thực trạng;giải pháp;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Mục đích của đề tài nhằm làm rõ một số phạm trù khái niệm và vai trò của ngành công nghiệp sáng tạo đối với sự phát triển nền kinh tế thế giới, đồng thời phân tích lượng hóa vai trò của các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và định vị năng lực sáng tạo cho Việt Nam với 5 quốc gia trong khu vực qua bộ số liệu tổng hợp. Qua đó, một số giải pháp được đề xuất để thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam với hiệu quả tối ưu nhất.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12946Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)
Bài đăng tạp chí (LIC)

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁCAuthors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, Tiêu chuẩn kỹ thuật này cũng qui định khuôn dạng lưu trữ dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý các t…