Bài đăng

Teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school, Thanh Hóa province: Difficulties and solutions = Dạy viết bài luận cho học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Mộng Tuân, tỉnh Thanh Hóa: Những khó khăn và giải pháp khắc phục. M

Title: Teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school, Thanh Hóa province: Difficulties and solutions = Dạy viết bài luận cho học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Mộng Tuân, tỉnh Thanh Hóa: Những khó khăn và giải pháp khắc phục. MAuthors: Nguyễn, Huy Kỷ, supervisor
Lê, Lan HươngKeywords: Tiếng Anh;Kỹ năng viết;Bài luận;Lớp 10Issue Date: 2013Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: Electronic Resources
M.A. Thesis. English Linguistics Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
This minor thesis was carried out with the aim of investigating teachers’ difficulties in teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school. More specifically, it attempts to fulfil the three aims: exploring teachers’ percept (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39884

English intonation: errors made by third year students at English department, Chu Van An University = Ngữ điệu tiếng Anh: các lỗi thường gặp của sinh viên năm thứ 3, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Chu Văn An. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Title: English intonation: errors made by third year students at English department, Chu Van An University = Ngữ điệu tiếng Anh: các lỗi thường gặp của sinh viên năm thứ 3, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Chu Văn An. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Authors: Võ, Đại Quang, supervisor
Phan, Thị Ngọc AnhKeywords: Ngôn ngữ;Tiếng Anh;Ngữ điệuIssue Date: 2012Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: 83 p. + CD-ROM + Tóm tắt
M.A. Thesis English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2012
This is a study on common errors in English intonation unit made by Vietnamese learners of English as a foreign language with a hope to help the students to improve their ability of dividing utterances into intonation units and help the teachers of English (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39959Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Quản lý nhà nước về chứng thực - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội

Title: Quản lý nhà nước về chứng thực - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01Authors: Vũ, Đức Đán , người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy DungIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật - Khoa Luật-- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52833

Hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Tìm hiểu các quy định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam qua các thời kỳ và một số quốc gia điển hình. Các quy định pháp luật hiện hành về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Thực trạng thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam. Đề xuất những giải pháp chủ yếu để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trong thời gian tới
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54120

Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) Ý nghĩa khoa học
      Luận án vận dụng hệ thống lý thuyết về vốn xã hội và lý thuyết lựa chọn hợp lý để tiếp cận vấn đề nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung thêm những bằng chứng thực  nghiệm, tiếp tục khẳng định và phát triển thêm các luận điểm về vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động cũng như lý thuyết về hành vi chọn lựa của các cá nhân.        Luận án còn góp thêm một cái nhìn tổng quan các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về chủ đề vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động trên thế giới và trong nước. Các kết quả tổng quan điểm luận sẽ cung cấp cái nhìn khái quát, đầy đủ và cập nhật nhất làm cơ sở nghiên cứu không chỉ cho luận án  mà có thể hữu ích cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động. Ý nghĩa thực tiễ…

Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp

Hình ảnh
Title: Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấpAuthors: Nguyễn, Việt Dũng
Doãn, Văn NgọcIssue Date: 2016Publisher: Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: Nguyễn Việt Dũng, Doãn Văn Ngọc (2016). Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp. Bài tập lớn môn Chẩn đoán hình ảnhURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11360Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Nguồn lực phát triển du lịch sinh thái tại một số đảo Quảng Ninh (Nghiên cứu trường hợp đảo Cô Tô)

Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch sinh thái, làm rõ tầm quan trọng của việc phát triển du lịch sinh thái trên lãnh thổ biển đảo. Khái quát về lịch sử hình thành, nguồn lực tài nguyên, nguồn lực về kinh tế - xã hội, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển du lịch sinh thái tại Cô Tô và đánh giá thực trạng của hoạt động du lịch sinh thái tại đảo. Đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô theo hướng bền vững trong thời gian tới như: chính sách thu hút vốn đầu tư; quy hoạch du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù; xúc tiến quảng bá du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch;
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23629