Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Title: Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển
Authors: Bùi, Khắc Linh
Keywords: sáng tạo;thực trạng;giải pháp;Vietnam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHQG
Abstract: Mục đích của đề tài nhằm làm rõ một số phạm trù khái niệm và vai trò của ngành công nghiệp sáng tạo đối với sự phát triển nền kinh tế thế giới, đồng thời phân tích lượng hóa vai trò của các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và định vị năng lực sáng tạo cho Việt Nam với 5 quốc gia trong khu vực qua bộ số liệu tổng hợp. Qua đó, một số giải pháp được đề xuất để thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam với hiệu quả tối ưu nhất.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12946
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)
Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.