Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo

Title: Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo ở đây có nghĩa là: Chân như. Chân là không hư hoại, vĩnh hằng, Như là không biến đổi, lúc nào cũng vẫn như thế.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 2 tr. TNS084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58469
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chu kỳ trầm tích

Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler