Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn

Title: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Trần, Xuân Huệ
Keywords: Hồ sơ điều tra;Luật hình sự;Tòa án;Điều tra bổ sung
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16414
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.