Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn

Title: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Trần, Xuân Huệ
Keywords: Hồ sơ điều tra;Luật hình sự;Tòa án;Điều tra bổ sung
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16414
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chu kỳ trầm tích

Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)