Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Authors: Nguyễn, Hữu Quân
Keywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũng
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 132 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chu kỳ trầm tích

Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler