Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Authors: Nguyễn, Hữu Quân
Keywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũng
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 132 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.