Sự vĩ đại của Đức Phật

Title: Sự vĩ đại của Đức Phật
Authors: Thích Viên Giác
Keywords: Giáo lý;Đức Phật;Phật giáo
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1/2012 ; 3 tr. ; TNS07678
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55088
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển