Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn

Title: Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn
Authors: TS. Chu Thị Thanh Bình
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11608
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ