Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn

Title: Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn
Authors: TS. Chu Thị Thanh Bình
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11608
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn

Giáo dục giới tính trong sự phát triển nhân cách và đời sống xã hội