Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn

Title: Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn
Authors: TS. Chu Thị Thanh Bình
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11608
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển