Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn

Title: Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn
Authors: TS. Chu Thị Thanh Bình
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11608
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.