Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Title: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Management of moral education activity for students at District 12 Continuing Education Center, Ho Chi Minh City
Authors: Lê, Đức Phong
Keywords: Giáo dục đạo đức;Quản lý giáo dục;Giáo dục Thường xuyên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14150
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.