Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Title: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Management of moral education activity for students at District 12 Continuing Education Center, Ho Chi Minh City
Authors: Lê, Đức Phong
Keywords: Giáo dục đạo đức;Quản lý giáo dục;Giáo dục Thường xuyên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14150
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chu kỳ trầm tích

Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler