Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Title: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Management of moral education activity for students at District 12 Continuing Education Center, Ho Chi Minh City
Authors: Lê, Đức Phong
Keywords: Giáo dục đạo đức;Quản lý giáo dục;Giáo dục Thường xuyên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14150
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.