Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn

Title: Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn
Authors: Nguyễn, Ngọc Tùng
Keywords: Dầu cám gạo;Dung môi siêu CO2 tới hạn;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Khảo sát một số điều kiện chiết dầu cám gạo sử dụng dung môi CO2 siêu tới hạn; Đánh giá được hàm lượng γ-oryzanolcủa dầu cám gạo chiết được.
Description: 45 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55123
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tình trạng tăng trưởng ở tôm sú (PENAEUS MONODON)

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.