Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn

Title: Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn
Authors: Nguyễn, Ngọc Tùng
Keywords: Dầu cám gạo;Dung môi siêu CO2 tới hạn;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Khảo sát một số điều kiện chiết dầu cám gạo sử dụng dung môi CO2 siêu tới hạn; Đánh giá được hàm lượng γ-oryzanolcủa dầu cám gạo chiết được.
Description: 45 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55123
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Multi-level sales management in Vietnam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

Công trình sáng tạo ở Việt nam: Thực trạng và giải pháp phát triển